رپ فارسی

رپ فارسی با سابقه حدود دو دهه در ایران طرفداران زیادی به خصوص درر نسل جدید به دست آورده است. تاکنون 4 نسل رپ فارسی ظهور کردند و نسل پنجم در راه است. هرچند مجوز رسمی زیادی به این آثار داده نشده ولی در مواردی اجراهای مجاز داشتند و زمزمه‌های مجوز گرفتن آن مطرح است. در این بخش به تحلیل این سبک موسیقی و اخبار و حواشی رپرهای معروف می‌پردازیم.