تبلیغات

برای تبلغیات می‌توانید به آدرس ایمیل رسمی سایت به نشانه vaghtesobh@gmail.com  پیام دهید.

 

همچنین می‌توانید برای نهایی کردن تبلیغات و پشتیبانی بعد از توافق در تلگرام با نشانه  nzr_mhm@ در ارتباط باشید.