ارسال نظر
 • محمد معصومی

  امیر زند
  فیلم سم دود
  تاریکی جهل
  دود سمی
  جادوگر فریبکار
  فریبکارانه منافقانه
  دورویی و دروغگویی ... ؟؟
  بالای کوه
  برف سپید
  دست ها
  چپ و راست