سه ستاره زدن چالش جدید کلش اف کلنز در 13 گام

برای سه ستاره زدن چالش جدید کلش اف کلنز می توانید از این مراحل استفاده کنید.

سه ستاره زدن چالش جدید کلش اف کلنز در 13 گام
کد خبر : ۲۲۶۲۲۵
لینک کوتاه کپی شد
0

برای سه ستاره کردن این چالش مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. تجهیزات حماسی جدید را از فروشگاه تاجر باز کنید.

۲. با یک "شکافنده دیوار" بین دو مانع ماه بالای شروع کنید.

۳. ملکه را بین موانع ماه قرار دهید، اما کمی عقب تر تا "برج جهنمی تک" پایین روی او قفل نشود.

۴. بعد از اینکه دفاع هوایی سقوط کرد، چهار "معالج" فقط روی ملکه خود قرار دهید.

۵. خشم را روی ملکه فعال کنید و یک "گابلین پنهانی" را تا حد امکان نزدیک دیوار قرار دهید.

۶. بقیه گابلین های پنهانی خود را تا حد امکان نزدیک همان دیوار مستقر کنید.

۷. طلسم فراخوان را بین ملکه و معالج ها استفاده کنید.

۸. یک "شکافنده دیوار" را در طرف مقابل بین موانع قرار دهید.

۹. ملکه را بیشتر عقب ببرید تا امیدوارم هر دو برج جهنمی روی او قفل نشوند.

۱۰. یک برج جهنمی را یخ بزنید و آخرین معالج را در پایین پایگاه قرار دهید.

۱۱. جادوگران، سواران ریشه دار و شکافنده های دیوار خود را مستقر کنید.

۱۲. اگر توانایی ملکه تمام شده است، از طلسم یخبندان برای برج جهنمی بالایی و سنگ یکپارچه استفاده کنید.

۱۳. اگر توانایی ملکه هنوز فعال است، اگر روی یک سوار ریشه دار قفل شد، سنگ یکپارچه پایین را یخ بزنید.

۰
ارسال نظر