چگونه منابع انسانی را مدیریت کنیم؟

چگونه منابع انسانی را مدیریت کنیم؟ این سوالی است که بسیاری از مدیران و کارفرمایان به دنبال پاسخ آن هستند. به دلیل اهمیت این موضوع ما قصد داریم در این مطلب به بررسی آن بپردازیم و به شما کمک کنیم تا این وظیفه را به درستی انجام دهید.

asdasd
مدت مطالعه :

مدیریت منابع انسانی (HRM) روشی است برای استخدام، استقرار و مدیریت کارکنان یک سازمان است.

مدیریت منابع انسانی اغلب به عنوان منابع انسانی (HR) شناخته می شود. بخش منابع انسانی یک شرکت یا سازمان معمولاً مسئول ایجاد، اعمال و نظارت بر سیاست های حاکم بر کارگران و روابط سازمان با کارکنان است. اصطلاح منابع انسانی برای اولین بار در اوایل دهه 1900 و سپس به طور گسترده در دهه 1960 برای توصیف افرادی که برای سازمان کار می کنند به طور کلی استفاده شد.

HRM مدیریت کارکنان با تاکید بر آن کارکنان به عنوان دارایی های کسب و کار است. در این زمینه گاهی از کارکنان به عنوان سرمایه انسانی یاد می شود. همانند سایر دارایی های تجاری، هدف استفاده موثر از کارکنان، کاهش ریسک و به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری (ROI) است.

اصطلاح مدیریت سرمایه انسانی (HCM) در فناوری مدرن منابع انسانی در مقایسه با اصطلاح HRM بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. اصطلاح HCM به طور گسترده توسط شرکت های بزرگ و متوسط و سایر سازمان های نرم افزاری برای مدیریت بسیاری از عملکردهای منابع انسانی مورد استفاده قرار گرفته است.

 HRM چگونه کار می کند؟

HRM چگونه کار می کند؟

مدیریت منابع انسانی از طریق متخصصان منابع انسانی اختصاص داده شده، که مسئول اجرای روزانه عملکردهای مرتبط با منابع انسانی هستند، کار می کند. به طور معمول، منابع انسانی شامل یک بخش کامل در هر سازمان می شود.

بخش های منابع انسانی در سازمان های مختلف می توانند از نظر اندازه، ساختار و ماهیت موقعیت های فردی متفاوت باشند. برای سازمان های کوچک تر، داشتن تعداد معدودی از متخصصان منابع انسانی که هر کدام مجموعه وسیعی از وظایف منابع انسانی را انجام می دهند، غیرمعمول نیست. سازمان های بزرگ تر ممکن است نقش های تخصصی تری داشته باشند، با کارمندان منفرد به وظایفی مانند استخدام، مهاجرت و رسیدگی به ویزا، مدیریت استعداد، مزایا، غرامت و غیره. اگرچه این موقعیت های منابع انسانی متمایز و تخصصی هستند، عملکردهای شغلی ممکن است همچنان با یکدیگر همپوشانی داشته باشند.

آمازون نمونه ای از یک شرکت بزرگ با انواع مختلف موقعیت های تخصصی منابع انسانی است. وب سایت حرفه ای آمازون 15 عنوان شغلی مختلف منابع انسانی را فهرست می کند:

دستیار منابع انسانی

شریک تجاری منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

استخدام کننده

هماهنگ کننده استخدام

منبع

مدیر استخدام

متخصص مهاجرت

متخصص LoA و اسکان

متخصص/مدیر جبران خسارت

متخصص / مدیر مزایا

متخصص/مدیر مدیریت استعداد

متخصص/مدیر یادگیری و توسعه

مدیر برنامه پروژه فناوری منابع انسانی/فرآیند

متخصص / مدیر تجزیه و تحلیل منابع انسانی

اهداف مدیریت منابع انسانی

اهداف HRM را می توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد:

اهداف اجتماعی : اقداماتی انجام می شود که به نیازها یا چالش های اخلاقی و اجتماعی شرکت و کارکنان آن پاسخ می دهد. این شامل مسائل حقوقی مانند فرصت های برابر و دستمزد برابر برای کار برابر می شود.

اهداف سازمانی: اقدامات انجام شده که به تضمین کارایی سازمان کمک می کند. این شامل ارائه آموزش، استخدام تعداد مناسب کارمند برای یک کار خاص یا حفظ نرخ بالای حفظ کارمندان است.

اهداف عملکردی: رهنمودهایی که برای حفظ عملکرد صحیح منابع انسانی در کل سازمان استفاده می شود. این شامل اطمینان از تخصیص تمام منابع منابع انسانی به پتانسیل کامل آنها می شود.

اهداف شخصی: منابعی که برای حمایت از اهداف شخصی هر کارمند استفاده می شود. این شامل ارائه فرصت برای آموزش یا توسعه شغلی و همچنین حفظ رضایت کارکنان است.

نقش HR و اهمیت مدیریت منابع انسانی

نقش HR و اهمیت مدیریت منابع انسانی

بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان های معتبر ، 53 درصد از متخصصان منابع انسانی معتقدند که تعامل کارکنان زمانی افزایش می یابد که فرآیند انتخاب آن ها بهتر باشد.

CultureIQ آماری منتشر کرد مبنی بر اینکه 73 درصد از کارفرمایان معتقدند که فرهنگ سازمانی سالم به شرکت آنها مزیت رقابتی می دهد.

طبق نظرسنجی انجام شده توسط SHRM، 89 درصد از رهبران منابع انسانی تأیید کردند که بازخورد مداوم همتایان تأثیر مثبتی بر سازمان دارد.

مدیریت منابع انسانی به پر کردن شکاف بین عملکرد کارکنان و اهداف استراتژیک سازمان کمک می کند.

مدیریت منابع انسانی ( HRM ) چیست؟

HRM را می توان به عنوان مدیریت موثر افراد در یک سازمان تعریف کرد. مدیریت منابع انسانی به پر کردن شکاف بین عملکرد کارکنان و اهداف استراتژیک سازمان کمک می کند. علاوه بر این، یک تیم مدیریت منابع انسانی کارآمد می تواند به شرکت ها برتری نسبت به رقابتشان بدهد.

نقش مدیران منابع انسانی

استخدام: یکی از مسئولیت های اصلی یک مدیر منابع انسانی، استخدام پرسنل است. موفقیت یک سازمان تا حد زیادی به نیروی کار به کار گرفته شده بستگی دارد، بنابراین ضروری است که افراد مناسب برای نقش مناسب استخدام شوند.

یادگیری و توسعه: یادگیری فرآیندی مستمر و ضروری برای افزایش بهره وری کارکنان است. مدیران منابع انسانی مسئول جهت گیری و معرفی کارکنان جدید و همچنین توسعه حرفه ای کارکنان فعلی هستند. آنها مسئول استراتژی برنامه های توسعه هستند. علاوه بر این، آنها باید توانایی شناسایی و تجزیه و تحلیل زمینه هایی را داشته باشند که کارکنان برای آنها به آموزش نیاز دارند.

ایجاد روابط کارکنان: روابط مؤثر با کارمندان به افزایش بهره وی و به موفقیت سازمان کمک زیادی می کند. استراتژی های روابط کارکنان برای اطمینان از اینکه سازمان به رفاه کلی کارکنان می پردازد، اجرا می شود.

غرامت و مزایا: یکی از اجزای اصلی نقش شغلی مدیر منابع انسانی، رسیدگی به حقوق و مزایا است. آنها مسئول ابداع استراتژی های جبران خسارت، سیستم های مدیریت عملکرد و ساختارهای جبران خسارت و همچنین مذاکره در مورد بسته های حقوق و مزایا با کارکنان بالقوه هستند.

اهمیت مدیران منابع انسانی در سازمان ها

مدیریت استراتژی: این یکی از جنبه های مهم هر سازمان است و نقشی حیاتی در مدیریت منابع انسانی ایفا می کند. مدیران منابع انسانی استراتژی هایی را مدیریت می کنند تا اطمینان حاصل کنند که سازمان به اهداف تجاری خود می رسد و همچنین کمک قابل توجهی به فرآیند تصمیم گیری شرکت می کند، که شامل ارزیابی برای کارکنان فعلی و پیش بینی هایی برای آینده بر اساس خواسته های تجاری است.

تجزیه و تحلیل مزایا: مدیران منابع انسانی در جهت کاهش هزینه ها، مانند استخدام و حفظ کار می کنند. متخصصان منابع انسانی برای انجام مذاکرات کارآمد با کارمندان بالقوه و فعلی آموزش دیده اند و همچنین از مزایای کارکنان که احتمالاً نامزدهای باکیفیت را جذب می کند و نیروی کار موجود را حفظ می کنند، به خوبی آشنا هستند.

معرفی یک سازمان برای مدیریت منابع انسانی

کارلاین بزرگترین مجموعه در خصوص تامین نیروی انسانی در سریع ترین زمان ممکن است که خدمات بی نظیری مانند تامین نیروی انبار و کارگر ساده، تامین نیروی نظافت، تامین نیروی تشریفات، مصاحبه، گزینش و تامین نیروی پرسنل اداری، آموزش پرسنل را ارائه می دهد. که با توجه به نیاز خود می توانید از خدمات کامل و منحصر به فرد این مجموعه استفاده کنید.

کد خبر : ۹۷۲۴۴
لینک کوتاه کپی شد
0
۰
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان
ارسال نظر
اخبار روز سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان