از “الهه روز تولد خود” باخبر شوید!

دراین مطلب سرگرمی به معرفی الهه روز تولد شما و همچنین معرفی اسامی تمام اساطیر و الهه های یونان باستان خواهیم پرداخت.

asdasd
کد خبر : ۱۴۵۹۰۸
لینک کوتاه کپی شد
0

به گزارش وقت صبح به نقل از پرشین وی، با نگاهی به تصویر زیر الهه روز تولد شما خودتون رو پیدا کنین ، ابتدا عدد روز تولدتون رو از جدول سمت راست ببینین ، و بعد هم اسم و نوع الهه رو پیدا کنین.

از "الهه ماه تولد خود" باخبر شوید!

اسامی تمام اساطیر و الهه های یونان باستان

Aeolus رب النوع باد

amphitrite الهه دریا و همسر پوسایدون

Aphrodite الهه عشق و زیبایی

Apollo خدای آفتاب و زیبایی و شعر و موسیقی و تیر اندازی ، حقیقت و شفا دادن و برادر آرتمیس

Ares خدای جنگ

Artemis الهه ماه و شکار و طبیعت و تولد

Asclepius خدای طب

asteria الهه ی ستارگان

Athena الهه عقل وزیبایی و الهه ی جنگ ، عقل و خرد و هنر های سنتی

atlanta الهه ای مایل به رقابت و جنگجو

Aesculapius خدای سلامتی و طب

Aurora خدای سپیده دم

Bacchus رب النوع شراب

Bellona الهه جنگ

Boreas رب النوع باد شمال

Ceres الهه زراعت و رستنی ها

Cupid خدای عشق که به صورت کودکی برهنه تصویر می شد

‍‍‍Cybele رب النوع طبیعت و باروری

Demeter رب النوع زراعت و حاصلخیزی، ‌همسر زئوس

Dionysus رب النوع شراب و زراعت و درخت مو و نشاط

Diana الهه ماه و شکار حیوانات وحشی

dike الهه ی عدالت اخلاقی

Eos رب النوع طلوع

erienne الهه ی سمبل آرامش

Eris الهه ی رقابت ، درگیری ، ناسازگاری و نزاع و مسبب جنگ تروا

Eros رب النوع عشق

Faunus الهه طبیعت،‌محافظ شبانان و گوسفندان

Flora الهه گلها

Gaia خدای زمین،‌ همسر اورانوس

Hades خدای عالم اسفل و زیرین و جهنم و فلزات قیمتی

Hebe الهه جوانی و ساقی خدایان

Hecate الهه سحر و جادو و عالم اسفل

Helios خدای خورشید

Hephaestus خدای آتش و فلز کاری

Hera الهه ازدواج،‌ همسر و خواهر زئوس

Hermes خدای بازرگانی،‌ دزدی! و سخنوری

Hestia الهه اجاق خانوادگی و شهرها

hemera الهه ی روشنایی روز .

hygieia الهه ی پاکیزگی و تمیزی

Hymenaios خدای عروسی و مجلس عروسی

Hyperion تیتان،‌ پدر هلیوس

Hypnos خدای خواب

Janus الهه ای با دو چهره و محافظ دروازه ها

Juno الهه زناشویی ،‌ همسر ژوپیتر

Jupiter خدای خدایان

Iris خدمتکار خدایان و الهه ی رنگین کمان .

Leto مادر آپولو و آرتمیس و همسر زئوس

Maia الهه ی بهار و بزرگترین هفت دختر اطلس که تبدیل به ستاره شدند

Mars خدای جنگ

Mercury خدای دزدان! و پیام رسان دیگر خدایان

metis الهه ی خرد و فرزانگی

Minerva خدای طب

Momus خدای طعنه ، طنز و شاعران و نویسندگان

Morpheus الهه خواب

Neptune الهه اقیانوس

Nemesis الهه انتقام

Nereus خدای دریا،‌ پسر گایا و پانتئوس؛‌ پدر نریدس

Nike الهه پیروزی

nyx الهه ی باستانی تاریکی و شب

Oceanus خدای دریا و اقیانوس

Pomona الهه درختان میوه

Priapus خدای قدرت تناسلی مذکر

Pan خدای مزرعه،‌جنگل،‌جانوران و شبانان

Persephone الهه عالم اسفل،‌دختر زئوس و دیمتر و الهه باکره

phoebe الهه ی ماه .

Pluto خدای عالم اسفل

Plutus خدای ثروت

Poseidon خدای دریا و زلزله آور و خدای اسب ها

Priapus خدای قدرت تناسلی مذکر

Proteus خدای اولیه ی دریا ، قبل از پوسایدون

Rhea الهه ی زمین و مسئول حاصلخیزی خاک و یکی از تیتانها،‌ مادر زئوس

Selene خدای ماه

Silenus الهه جنگل

Saturn خدای زراعت و کشاورزی

Sol الهه خورشید

Tartarus خدای اعماق جهان زیرین ، قبل از هادس

Thanatos خدای مرگ

Themis الهه دادگستری

theia الهه ی باستانی بینایی

Terminus الهه محافظ مرزها

Uranus خدای آسمان فرزند زمین و پدر تیتانها

Venus الهه عشق و زیبایی

Vesta خدای اجاق و خانه داری

Vulcan رب النوع آتش و فلز کاری

Zeus زاوش،‌ رئیس خدایان المپ و لرد آسمان ، رعد و برق و خدای باران

رب النوع باد

amphitrite الهه دریا و همسر پوسایدون

Aphrodite الهه عشق و زیبایی

Apollo خدای آفتاب و زیبایی و شعر و موسیقی و تیر اندازی ، حقیقت و شفا دادن و برادر آرتمیس

Ares خدای جنگ

Artemis الهه ماه و شکار و طبیعت و تولد

Asclepius خدای طب

asteria الهه ی ستارگان

Athena الهه عقل وزیبایی و الهه ی جنگ ، عقل و خرد و هنر های سنتی

atlanta الهه ای مایل به رقابت و جنگجو

Aesculapius خدای سلامتی و طب

Aurora خدای سپیده دم

Bacchus رب النوع شراب

Bellona الهه جنگ

Boreas رب النوع باد شمال

Ceres الهه زراعت و رستنی ها

Cupid خدای عشق که به صورت کودکی برهنه تصویر می شد

‍‍‍Cybele رب النوع طبیعت و باروری

Demeter رب النوع زراعت و حاصلخیزی، ‌همسر زئوس

Dionysus رب النوع شراب و زراعت و درخت مو و نشاط

Diana الهه ماه و شکار حیوانات وحشی

dike الهه ی عدالت اخلاقی

Eos رب النوع طلوع

erienne الهه ی سمبل آرامش

Eris الهه ی رقابت ، درگیری ، ناسازگاری و نزاع و مسبب جنگ تروا

Eros رب النوع عشق

Faunus الهه طبیعت،‌محافظ شبانان و گوسفندان

Flora الهه گلها

Gaia خدای زمین،‌ همسر اورانوس

Hades خدای عالم اسفل و زیرین و جهنم و فلزات قیمتی

Hebe الهه جوانی و ساقی خدایان

Hecate الهه سحر و جادو و عالم اسفل

Helios خدای خورشید

Hephaestus خدای آتش و فلز کاری

Hera الهه ازدواج،‌ همسر و خواهر زئوس

Hermes خدای بازرگانی،‌ دزدی! و سخنوری

Hestia الهه اجاق خانوادگی و شهرها

hemera الهه ی روشنایی روز .

hygieia الهه ی پاکیزگی و تمیزی

Hymenaios خدای عروسی و مجلس عروسی

Hyperion تیتان،‌ پدر هلیوس

Hypnos خدای خواب

Janus الهه ای با دو چهره و محافظ دروازه ها

Juno الهه زناشویی ،‌ همسر ژوپیتر

Jupiter خدای خدایان

Iris خدمتکار خدایان و الهه ی رنگین کمان .

Leto مادر آپولو و آرتمیس و همسر زئوس

Maia الهه ی بهار و بزرگترین هفت دختر اطلس که تبدیل به ستاره شدند

Mars خدای جنگ

Mercury خدای دزدان! و پیام رسان دیگر خدایان

metis الهه ی خرد و فرزانگی

Minerva خدای طب

Momus خدای طعنه ، طنز و شاعران و نویسندگان

Morpheus الهه خواب

Neptune الهه اقیانوس

Nemesis الهه انتقام

Nereus خدای دریا،‌ پسر گایا و پانتئوس؛‌ پدر نریدس

Nike الهه پیروزی

nyx الهه ی باستانی تاریکی و شب

Oceanus خدای دریا و اقیانوس

Pomona الهه درختان میوه

Priapus خدای قدرت تناسلی مذکر

Pan خدای مزرعه،‌جنگل،‌جانوران و شبانان

Persephone الهه عالم اسفل،‌دختر زئوس و دیمتر و الهه باکره

phoebe الهه ی ماه .

Pluto خدای عالم اسفل

Plutus خدای ثروت

Poseidon خدای دریا و زلزله آور و خدای اسب ها

Priapus خدای قدرت تناسلی مذکر

Proteus خدای اولیه ی دریا ، قبل از پوسایدون

Rhea الهه ی زمین و مسئول حاصلخیزی خاک و یکی از تیتانها،‌ مادر زئوس

Selene خدای ماه

Silenus الهه جنگل

Saturn خدای زراعت و کشاورزی

Sol الهه خورشید

Tartarus خدای اعماق جهان زیرین ، قبل از هادس

Thanatos خدای مرگ

Themis الهه دادگستری

theia الهه ی باستانی بینایی

Terminus الهه محافظ مرزها

Uranus خدای آسمان فرزند زمین و پدر تیتانها

Venus الهه عشق و زیبایی

Vesta خدای اجاق و خانه داری

Vulcan رب النوع آتش و فلز کاری

Zeus زاوش،‌ رئیس خدایان المپ و لرد آسمان ، رعد و برق و خدای باران

۰
ارسال نظر